Shop

Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier Pro

แต้มสินค้า : 5Points

ตัวขยายสัญญาณ WiFi (300Mbps)ขยายให้สัญญานกว้างขึ้น
– ประเภทการเชื่อมต่อเราท์เตอร์ Wireless
– เสาสัญญาณ Antenna แบบคู่ที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น
– อัตราการส่งข้อมูลสูงถึง 300 Mbps

฿500.00

You Will get 5 Points On Completing This Order.
Scroll to top