Shop

FANTECH GAMING HEADSET HG23 7.1

– ไฟ RGB CHROME และ ปุ่มเปิด- ปิดไฟ
– ระบบเสียง 7.1 รอบทิศทาง แม่นยำทุกตำแหน่ง
– เบสหนัก เสียงแน่น แยกเสียงได้ชัดเจน

10 Points

You need extra 1 Points for get this product for free

You Will get 10 Points On Completing This Order.
Scroll to top